Language of document :

Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Naczelny Sąd Administracyjny (Poola) 24. aprillil 2019 – E. Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą w S. versus Ministrowi Finansów

(kohtuasi C-335/19)

Kohtumenetluse keel: poola

Eelotsusetaotluse esitanud kohus

Naczelny Sąd Administracyjny

Põhikohtuasja pooled

Kaebuse esitaja: E. Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą w S.

Vastustaja: Minister Finansów

Eelotsuse küsimused

1.    Kas nõukogu 28. novembri 2006. aasta direktiiv 2006/112/EÜ, mis käsitleb ühist käibemaksusüsteemi1 , eelkõige selle direktiivi artikli 90 lõige 2, võttes arvesse maksustamise neutraalsuse ja proportsionaalsuse põhimõtteid, võimaldab piirata liikmesriigi õiguses võimalust vähendada maksustatavat väärtust seoses osalise või täieliku tasumata jätmisega võlgniku ja võlausaldaja kui maksukohustuslaste teatava seisundi tõttu?

2.    Kas liidu õigusega on vastuolus liikmesriigi õiguses eelkõige sellise õigusnormi kehtestamine, mis võimaldab lootusetute nõuetega seotud maksuvähendust kasutada tingimusel, et teenuse osutamise või kauba tarnimise päeval ja selle maksuvähenduse kasutamiseks maksudeklaratsiooni paranduse esitamisele eelneval päeval:

- ei ole võlgniku suhtes algatatud pankroti- ega likvideerimismenetlust;

- on võlausaldaja ja võlgnik registreeritud tegutsevate käibemaksukohustuslastena?

____________

1 ELT 2006, L 347, lk 1.