Language of document :

A Naczelny Sąd Administracyjny (Lengyelország) által 2019. április 24-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – E. Sp. z o.o. Sp. k. (székhelye: S.) kontra Minister Finansów

(C-335/19. sz. ügy)

Az eljárás nyelve: lengyel

A kérdést előterjesztő bíróság

Naczelny Sąd Administracyjny

Az alapeljárás felei

Felperes: E. Sp. z o.o. Sp. k. (székhelye: S.)

Alperes: Minister Finansów

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések

Lehetővé teszik-e a közös hozzáadottértékadó rendszerről szóló, 2006. november 28-i 2006/112/EK tanácsi irányelv1 rendelkezései, különösen ezen irányelv 90. cikkének (2) bekezdése – figyelembe véve az adósemlegesség és az arányosság elvét –, hogy a részleges vagy teljes nemfizetés esetére vonatkozó adóalapcsökkentési lehetőséget a nemzeti jogban amiatt korlátozzák, hogy az adós és a hitelező meghatározott adójogi helyzettel rendelkezik?

Így különösen: ellentétes-e az uniós joggal az olyan szabályozás nemzeti jogba történő bevezetése, amely lehetővé teszi a „behajthatatlan követelésekre vonatkozó enyhítés” igénybevételét, feltéve, hogy a szolgáltatásnyújtás/termékértékesítés teljesítésének időpontjában, valamint az adóbevallás ezen enyhítés igénybevételére irányuló helyesbítésének benyújtását megelőző napon:

az adós nincs fizetésképtelenségi eljárás vagy felszámolás alatt?

a hitelező és az adós aktív héaalanyként van nyilvántartva?

____________

1 HL 2006. L 347., 1. o.; helyesbítések: HL 2007. L 355., 60. o.; HL 2015. L 323., 31. o.