Language of document :

2019 m. balandžio 24 d. Naczelny Sąd Administracyjny (Lenkija ) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje E. Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą / S. przeciwko Ministrowi Finansów

(Byla C-335/19)

Proceso kalba: lenkų

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Naczelny Sąd Administracyjny

Šalys pagrindinėje byloje

Ieškovė: E. Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą w S.

Atsakovas: Minister Finansów

Prejudiciniai klausimai

1.    Ar pagal 2006 m. lapkričio 28 d. Tarybos direktyvos 2006/112/EB dėl pridėtinės vertės mokesčio bendros sistemos1 nuostatas – visų pirma pagal šios direktyvos 90 straipsnio 2 dalį – atsižvelgiant į mokesčių neutralumo ir proporcingumo principus nacionalinėje teisėje leidžiama apriboti galimybę sumažinti apmokestinamąją vertę dalinio ar visiško nesumokėjimo atveju dėl tam tikro skolininko ir kreditoriaus mokestinio statuso?

2.    Visų pirma, ar Sąjungos teisė netrukdo nustatyti nacionalinės teisės normų, kuriose numatoma galimybė pasinaudoti „lengvata dėl blogų skolų“ su sąlyga, kad paslaugų teikimo ar prekių tiekimo dieną ir dieną iki pataisytos mokesčių deklaracijos pateikimo siekiant pasinaudoti šia lengvata:

-    skolininkui nėra taikoma bankroto ar likvidavimo procedūra?

-    kreditorius ir skolininkas yra registruoti kaip veikiantys PVM apmokestinami asmenys?

____________

1 OL L 347, 2006, p. 1; klaidų ištaisymas OL L 235, 2018 9 19, p. 26.