Language of document :

Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2019. gada 24.aprīlī iesniedza Naczelny Sąd Administracyjny (Polija) – E. Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą w S./Ministrowi Finansów

(Lieta C-335/19)

Tiesvedības valoda – poļu

Iesniedzējtiesa

Naczelny Sąd Administracyjny

Pamatlietas puses

Prasītāja: E. Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą w S.

Atbildētājs: Minister Finansów

Prejudiciālie jautājumi

Vai Padomes Direktīvas 2006/112/EK (2006. gada 28. novembris) par kopējo pievienotās vērtības nodokļa sistēmu 1 noteikumi, it īpaši šīs direktīvas 90. panta 2. punkts, ņemot vērā nodokļu neitralitātes un samērīguma principus, ļauj valsts tiesību aktos ieviest iespēju samazināt nodokļa bāzi daļējas vai pilnīgas nemaksāšanas gadījumā tādēļ, ka parādniekam un kreditoram ir īpašs nodokļu statuss?

It īpaši, vai Savienības tiesību akti aizliedz valsts tiesību aktos ieviest regulējumu, kas ļauj izmantot “atvieglojumus neatgūstamu parādu dēļ”, ar nosacījumu, ka pakalpojuma sniegšanas/preču piegādes dienā un dienā pirms nodokļu deklarācijas korekcijas iesniegšanas dienas ar mērķi izmantot šo atvieglojumu:

-    parādnieks nav maksātnespējas vai likvidācijas procesā?

-    kreditors un parādnieks ir reģistrēti kā aktīvi PVN maksātāji?

____________

1 OV 2006, L 347, 1. lpp.