Language of document :

Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Naczelny Sąd Administracyjny (Poljska) 24. aprila 2019 – E. Sp. z o.o. Sp. k. s sedežem v S./Minister Finansów

(Zadeva C-335/19)

Jezik postopka: poljščina

Predložitveno sodišče

Naczelny Sąd Administracyjny

Stranki v postopku v glavni stvari

Tožeča stranka: E. Sp. z o.o. Sp. k. s sedežem v S.

Tožena stranka: Minister Finansów

Vprašanji za predhodno odločanje

Ali je v skladu z določbami Direktive Sveta 2006/112/ES z dne 28. novembra 2006 o skupnem sistemu davka na dodano vrednost1 – zlasti členom 90(2) te direktive – ob upoštevanju načel davčne nevtralnosti in sorazmernosti dopustno, da se v nacionalnem pravu možnost znižanja davčne osnove v primeru delnega ali celotnega neplačila omeji na podlagi določenega davčnega statusa dolžnika in upnika?

Natančneje, ali pravo Unije ne nasprotuje temu, da se v nacionalnem pravu določi ureditev, v skladu s katero je uporaba „olajšave za slabe dolgove“ mogoča pod pogojem, da na datum izvedbe storitve/dobave blaga in na dan pred dnevom, ko je bil zaradi uveljavljanja te olajšave podan popravek davčnega obračuna:

–    dolžnik ni v postopku zaradi insolventnosti ali v postopku likvidacije?

–    sta upnik in dolžnik registrirana kot dejavna zavezanca za DDV?

____________

1 UL 2006, L 347, str. 1.