Language of document :

Usnesení předsedy Soudního dvora ze dne 5. dubna 2019 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce Landesgericht Korneuburg - Rakousko) – Bulgarian Air Charter Limited v. NE

(Věc C-758/18)1

Jednací jazyk: němčina

Předseda Soudního dvora nařídil vyškrtnutí věci.

____________

1 Úř. věst. C 93, 11.3.2019.