Language of document :

Kendelse afsagt af Domstolens præsident den 5. april 2019 – Bulgarian Air Charter Limited mod NE (anmodning om præjudiciel afgørelse fra Landesgericht Korneuburg – Østrig)

(Sag C-758/18) 1

Processprog: tysk

Domstolens præsident har besluttet, at sagen skal slettes af registret.

____________

1 EUT C 93 af 11.3.2019.