Language of document :

Rješenje predsjednika Suda od 5. travnja 2019. (zahtjev za prethodnu odluku koji je uputio Landesgericht Korneuburg - Austrija) – Bulgarian Air Charter Limited protiv NE

(predmet C-758/18)1

Jezik postupka: njemački

Predsjednik Suda odredio je brisanje predmeta.

____________

1 SL C 93, 11. 3. 2019.