Language of document :

Tiesas priekšsēdētāja 2019. gada 5. aprīļa rīkojums (Landesgericht Korneuburg (Austrija) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) – Bulgarian Air Charter Limited/NE

(Lieta C-758/18) 1

Tiesvedības valoda – vācu

Tiesas priekšsēdētājs ir izdevis rīkojumu izslēgt lietu no reģistra.

____________

1 OV C 93, 11.3.2019.