Language of document :

Ordonanța președintelui Curții din 5 aprilie 2019 (cerere de decizie preliminară formulată de Landesgericht Korneuburg - Austria) – Bulgarian Air Charter Limited/NE

(Cauza C-758/18) 1

Limba de procedură: germana

Președintele Curții a dispus radierea cauzei.

____________

1     JO C 93, 11.03.2019.