Language of document :

Sklep predsednika Sodišča z dne 5. aprila 2019 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Landesgericht Korneuburg – Avstrija) – Bulgarian Air Charter Limited/NE

(Zadeva C-758/18)1

Jezik postopka: nemščina

Predsednik Sodišča je odredil izbris zadeve.

____________

1 UL C 93, 11.3.2019.