Language of document :

Beschikking van het Hof (Zesde kamer) van 11 april 2019 (verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de Općinski sud u Novom Zagrebu - Kroatië) – Hrvatska radiotelevizija/TY

(Zaak C-657/18)1

[Prejudiciële verwijzing – Artikel 53, lid 2, van het Reglement voor de procesvoering van het Hof – Justitiële samenwerking in burgerlijke zaken – Verordening (EG) nr. 805/2004 – Europese executoriale titel – Notarissen die optreden in procedures van gedwongen tenuitvoerlegging op grond van een „bewijskrachtig document” – Niet-contradictoire procedures – Artikel 18 VWEU – Omgekeerde discriminatie – Geen band met het recht van de Unie – Kennelijke onbevoegdheid van het Hof]

Procestaal: Kroatisch

Verwijzende rechter

Općinski sud u Novom Zagrebu

Partijen in het hoofdgeding

Verzoekende partij: Hrvatska radiotelevizija

Verwerende partij: TY

Dictum

Het Hof van Justitie van de Europese Unie is kennelijk onbevoegd om de door de Općinski sud u Novom Zagrebu (gemeentelijke rechtbank Novi Zagreb, Kroatië) gestelde vragen te beantwoorden.

____________

1 PB C 4 van 7.1.2019.