Language of document :

Ordonanța Curții (Camera a șasea) din 11 aprilie 2019 (cerere de decizie preliminară formulată de Općinski sud u Novom Zagrebu – Croația) – Hrvatska radiotelevizija/TY

(Cauza C-657/18)1

[Trimitere preliminară – Articolul 53 alineatul (2) din Regulamentul de procedură al Curţii – Cooperare judiciară în materie civilă – Regulamentul (CE) nr. 805/2004 – Titlu executoriu european – Notari care acționează în procedurile de executare silită în temeiul unui înscris constatator al creanței – Proceduri care nu se desfășoară în contradictoriu – Articolul 18 TFUE – Discriminare inversă – Absența unei legături cu dreptul Uniunii – Necompetență vădită a Curții]

Limba de procedură: croata

Instanța de trimitere

Općinski sud u Novom Zagrebu

Părțile din procedura principală

Reclamantă: Hrvatska radiotelevizija

Pârât: TY

Dispozitivul

Curtea de Justiție a Uniunii Europene este vădit necompetentă să răspundă la întrebările adresate de Općinski sud u Novom Zagrebu (Tribunalul Municipal din Novi Zagreb, Croația).

____________

1     JO C 4, 7.1.2019.