Language of document :

Domstolens beslut (sjätte avdelningen) av den 11 april 2019 (begäran om förhandsavgörande från Općinski sud u Novom Zagrebu - Kroatien) – Hrvatska radiotelevizija mot TY

(Mål C-657/18)(1 )

(Begäran om förhandsavgörande – Artikel 53.2 rättegångsregler för domstolen – Civilrättsligt samarbete – Förordning (EG) nr 805/2004 – Europeisk exekutionstitel Notarier som agerar inom ramen för verkställighetsförfaranden med stöd av handling som äger vitsord – Icke-kontradiktoriska förfaranden – Artikel 18 FEUF – Omvänd diskriminering – Anknytning till unionsrätten saknas – Uppenbart att domstolen saknar behörighet)

Rättegångsspråk: kroatiska

Hänskjutande domstol

Općinski sud u Novom Zagrebu

Parter i målet vid den nationella domstolen

Klagande: Hrvatska radiotelevizija

Motpart: TY

Avgörande

Det är uppenbart att Europeiska unionens domstol saknar behörighet att besvara de frågor som har hänskjutits av Općinski sud u Novom Zagrebu (Domstolen i första instans i Novi Zagreb, Kroatien).

____________

(1 ) EUT C 4, 7.1.2019.