Language of document :

Unionin tuomioistuimen määräys (kuudes jaosto) 10.4.2019 (ennakkoratkaisupyyntö, jonka on esittänyt Tribunal Judicial da Comarca de Faro, Juízo do Trabalho de Portimão – Juiz 1 – Portugali) – Rolibérica Lda v. Autoridade para as Condições do Trabalho

(asia C-834/18)1

(Ennakkoratkaisupyyntö – Unionin tuomioistuimen työjärjestyksen 99 artikla – Tieliikenne – Asetus (EY) N:o 561/2006 – 4 artiklan i alakohta – Viikon käsite – Viikoittaiset lepoajat – Laskentamenetelmät)

Oikeudenkäyntikieli: portugali

Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin

Tribunal Judicial da Comarca de Faro, Juízo do Trabalho de Portimão – Juiz 1

Asianosaiset

Kantaja: Rolibérica Lda

Vastaaja: Autoridade para as Condições do Trabalho

Määräysosa

Tieliikenteen sosiaalilainsäädännön yhdenmukaistamisesta ja neuvoston asetusten (ETY) N:o 3821/85 ja (EY) N:o 2135/98 muuttamisesta sekä neuvoston asetuksen (ETY) N:o 3820/85 kumoamisesta 15.3.2006 annettua Euroopan parlamentin ja neuvoston asetusta (EY) on tulkittava siten, että mainitun asetuksen 8 artiklassa tarkoitetun viikoittaisen lepoajan ei ole välttämättä päätyttävä kyseisen asetuksen 4 artiklan i alakohdassa määritellyn viikon kuluessa.

____________

1 EUVL C 112, 25.3.2019.