Language of document :

Rješenje Suda (šesto vijeće) od 10. travnja 2019. (zahtjev za prethodnu odluku koji je uputio Tribunal Judicial da Comarca de Faro, Juízo do Trabalho de Portimão – Juiz 1 - Portugal) – Rolibérica Lda protiv Autoridade para as Condições do Trabalho

(predmet C-834/18)1

(Zahtjev za prethodnu odluku – Članak 99. Poslovnika Suda – Cestovni promet – Uredba (EZ) br. 561/2006 – Članak 4. točka (i) – Pojam „tjedan” – Tjedno razdoblje odmora – Metoda izračuna)

Jezik postupka: portugalski

Sud koji je uputio zahtjev

Tribunal Judicial da Comarca de Faro, Juízo do Trabalho de Portimão – Juiz 1

Stranke glavnog postupka

Tužitelj: Rolibérica Lda

Tuženik: Autoridade para as Condições do Trabalho

Izreka

Uredbu (EZ) br. 561/2006 Europskog parlamenta i Vijeća od 15. ožujka 2006. o usklađivanju određenog socijalnog zakonodavstva koje se odnosi na cestovni promet i o izmjeni uredbi Vijeća (EEZ) br. 3821/85 i (EZ) br. 2135/98 te o stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EEZ) br. 3820/85 treba tumačiti na način da „tjedno razdoblje odmora”, u smislu članka 8. te uredbe, ne mora nužno završiti tijekom „tjedna”, kako ga definira članak 4. točka (i) navedene uredbe.

____________

1 SL C 112, 25. 3. 2019.