Language of document :

A Bíróság (hatodik tanács tanács) 2019. április 10-i végzése (Tribunal Judicial da Comarca de Faro, Juízo do Trabalho de Portimão – Juiz 1 [Portugália] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – Rolibérica Lda kontra Autoridade para as Condições do Trabalho

(C-834/18. sz. ügy)1

(Előzetes döntéshozatal – A Bíróság eljárási szabályzatának 99. cikke – Közúti közlekedés – 561/2006/EGK irányelv – A 4. cikk i) pontja – A »hét« fogalma – Heti pihenőidő – Számítási módszerek)

Az eljárás nyelve: portugál

A kérdést előterjesztő bíróság

Tribunal Judicial da Comarca de Faro, Juízo do Trabalho de Portimão – Juiz 1

Az alapeljárás felei

Felperes: Rolibérica Lda

Alperes: Autoridade para as Condições do Trabalho

Rendelkező rész

A közúti szállításra vonatkozó egyes szociális jogszabályok összehangolásáról, a 3821/85/EGK és a 2135/98/EK tanácsi rendelet módosításáról, valamint a 3820/85/EGK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2006. március 15-i 561/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletet úgy kell értelmezni, hogy az e rendelet 8. cikkének értelmében vett „heti pihenőidőnek” nem kell szükségképpen az említett rendelet 4. cikkének i) pontjában meghatározott „hét” folyamán véget érnie.

____________

1 HL C 112., 2019.3.25.