Language of document :

Tiesas (sestā palāta) 2019. gada 10. aprīļa rīkojums (Tribunal Judicial da Comarca de Faro, Juízo do Trabalho de Portimão – Juiz 1 (Portugāle) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) – Rolibérica Lda/Autoridade para as Condições do Trabalho

(Lieta C-834/18) 1

(Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu – Tiesas Reglamenta 99. pants – Autopārvadājumi – Regula (EK) Nr. 561/2006 – 4. panta i) punkts – Jēdziens “nedēļa” – Iknedēļas atpūtas laikposmi – Aprēķina metodes)

Tiesvedības valoda – portugāļu

Iesniedzējtiesa

Tribunal Judicial da Comarca de Faro, Juízo do Trabalho de Portimão – Juiz 1

Pamatlietas puses

Prasītāja: Rolibérica Lda

Atbildētāja: Autoridade para as Condições do Trabalho

Rezolutīvā daļa

Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (EK) Nr. 561/2006 (2006. gada 15. marts), ar ko paredz dažu sociālās jomas tiesību aktu saskaņošanu saistībā ar autotransportu, groza Padomes Regulu (EEK) Nr. 3821/85 un Padomes Regulu (EK) Nr. 2135/98 un atceļ Padomes Regulu (EEK) Nr. 3820/85, ir jāinterpretē tādējādi, ka “iknedēļas atpūtas laikposmam” šīs regulas 8. panta izpratnē nav obligāti jābeidzas “nedēļā”, kā tā definēta minētās regulas 4. panta i) punktā.

____________

1 OV C 112, 25.3.2019.