Language of document :

Ordonanța Curții (Camera a șasea) din 10 aprilie 2019 (cerere de decizie preliminară formulată de Tribunal Judicial da Comarca de Faro, Juízo do Trabalho de Portimão – Juiz 1 - Portugalia) – Rolibérica Lda/Autoridade para as Condições do Trabalho

(Cauza C-834/18)1

[Trimitere preliminară – Articolul 99 din Regulamentul de procedură al Curții – Transporturi rutiere – Regulamentul (CE) nr. 561/2006 – Articolul 4 litera (i) – Noțiunea de „săptămână” – Perioade de repaus săptămânal – Metode de calcul]

Limba de procedură: portugheza

Instanța de trimitere

Tribunal Judicial da Comarca de Faro, Juízo do Trabalho de Portimão – Juiz 1

Părțile din procedura principală

Reclamantă: Rolibérica Lda

Pârâtă: Autoridade para as Condições do Trabalho

Dispozitivul

Regulamentul (CE) nr. 561/2006 al Parlamentului European și al Consiliului din 15 martie 2006 privind armonizarea anumitor dispoziții ale legislației sociale în domeniul transporturilor rutiere, de modificare a Regulamentelor (CEE) nr. 3821/85 și (CE) nr. 2135/98 ale Consiliului și de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 3820/85 al Consiliului trebuie interpretat în sensul că „perioada de repaus săptămânal”, în sensul articolului 8 din acest regulament, nu trebuie neapărat să ia sfârșit în cursul „săptămânii”, astfel cum este definită la articolul 4 litera (i) din regulamentul menționat.

____________

1     JO C 112, 25.3.2019.