Language of document :

Sklep Sodišča (šesti senat) z dne 10. aprila 2019 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Tribunal Judicial da Comarca de Faro, Juízo do Trabalho de Portimão – Juiz 1– Portugalska) – Rolibérica Lda/Autoridade para as Condições do Trabalho

(Zadeva C-834/18)1

(Predhodno odločanje – Člen 99 Poslovnika Sodišča – Cestni promet – Uredba (ES) št. 561/2006 – Člen 4(i) – Pojem „teden“ – Tedenski čas počitka – Metode za izračun)

Jezik postopka: portugalščina

Predložitveno sodišče

Tribunal Judicial da Comarca de Faro, Juízo do Trabalho de Portimão – Juiz 1

Stranki

Tožeča stranka: Rolibérica Lda

Tožena stranka: Autoridade para as Condições do Trabalho

Izrek

Uredbo (ES) št. 561/2006 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 15. marca 2006 o usklajevanju določene socialne zakonodaje v zvezi s cestnim prometom in spremembi uredb Sveta (EGS) št. 3821/85 in (ES) št. 2135/98 ter razveljavitvi Uredbe Sveta (EGS) št. 3820/85 je treba razlagati tako, da se „tedenski čas počitka“ v smislu člena 8 te uredbe ne konča nujno med „tednom“, kot je opredeljen v členu 4(i) navedene uredbe.

____________

1 UL 2019, C 112, 25.3.2019.