Language of document :

Zahtjev za prethodnu odluku koji je 11. ožujka 2019. uputio Vorabentscheidungsersuchen des Sąd Okręgowy w Gdańsku (Poljska) – kazneni postupak protiv AV

(predmet C-221/19)

Jezik postupka: poljski.

Sud koji je uputio zahtjev

Sąd Okręgowy w Gdańsku

Stranke glavnog postupka

AV

Prethodna pitanja

Treba li članak 3. stavak 3. Okvirne odluke vijeća 2008/675/PUP1 od 24. srpnja 2008. o poštovanju presuda među državama članicama Europske unije u novom kaznenom postupku kojim se određuje da poštovanje prethodnih presuda koje su donesene u drugim državama članicama, sukladno stavku 1., nema takav učinak da prethodne presude ili odluke prilikom njihovog izvršenja od strane države članice u kojoj se vodi novi postupak smiju biti izmijenjene, ukinute ili ponovno razmatrane tumačiti na način da se ometanjem u smislu te odredbe ne smatra samo to da se presudom kojom se izriče jedinstvena kazna obuhvaća kazna izrečena presudom koja je donesena u državi Europske unije, nego i to da se tom presudom obuhvaća kazna koja je preuzeta radi izvršenja u drugoj državi Europske unije i presuda koja je donesena u toj državi, u okviru presude kojom se izriče jedinstvena kazna;

Je li s obzirom na odredbe Okvirne odluke Vijeća 2008/909/PUP2 od 27. studenoga 2008. o primjeni načela uzajamnog priznavanja presuda u kaznenim predmetima kojima se izriču kazne zatvora ili mjere koje uključuju oduzimanje slobode s ciljem njihova izvršenja u Europskoj Uniji, koje se odnose na načela egzekvature utvrđena u [njezinu] članku 8. stavcima 2. do 4. i članku 19. stavcima 1. i 2., kojima se određuje da amnestiju ili pomilovanje mogu odobriti i država članica izdavateljica naloga i država članica izvršiteljica naloga (stavak 1.); samo država članica izdavateljica naloga može odlučiti o zamolbama za reviziju presude kojom se izriče kazna koja se treba izvršiti na temelju ove Okvirne odluke (stavak 2.), i članku 17. [prvoj] rečenici stavka 1. kojom se određuje da se izvršenje kazne uređuje pravom države članice izvršiteljice naloga, moguće donošenje presude kojom se izriče jedinstvena kazna koja bi obuhvaćala kazne izrečene presudom donesenom u državi Europske unije i preuzetom radi izvršenja u drugoj državi Europske unije i presude donesene u toj državi, u okviru presude kojom se izriče jedinstvena kazna.

____________

1     SL 2008, L 220, str. 32.; SL, posebno izdanje na hrvatskom jeziku, poglavlje 19., svezak 16., str. 130.

2     SL 2008, L 327, str. 27.; SL, posebno izdanje na hrvatskom jeziku, poglavlje 19., svezak 11., str. 111.