Language of document :

A Sąd Okręgowy w Gdańsku (Lengyelország) által 2019. március 11-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – AV elleni büntetőeljárás

(C-221/19. sz. ügy)

Az eljárás nyelve: lengyel

A kérdést előterjesztő bíróság

Sąd Okręgowy w Gdańsku

Az alap-büntetőeljárás résztvevői

AV

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések

Úgy kell-e értelmezni az Európai Unió más tagállamaiban hozott ítéleteknek egy új büntetőeljárásban való figyelembevételéről szóló, 2008. július 24-i 2008/675/IB tanácsi kerethatározat1 3. cikkének (3) bekezdését, amely szerint a más tagállamokban hozott korábbi büntetőítéleteknek az (1) bekezdésben előírtak szerinti figyelembevétele nem járhat a korábbi büntetőítéleteknek vagy a végrehajtásukkal kapcsolatos határozatoknak az új eljárást folytató tagállam általi megváltoztatásával, visszavonásával vagy felülvizsgálatával, hogy e rendelkezés szerinti változtatásnak minősül nemcsak az Európai Unió valamely államában hozott ítélettel kiszabott büntetés összbüntetési ítéletbe foglalása, hanem az is, ha ilyen ítéletbe az Európai Unió másik tagállamában hozott ítélettel kiszabott, végrehajtás céljából átvett büntetést foglalnak bele, összbüntetési ítéletként?

A kölcsönös elismerés elvének büntetőügyekben hozott, szabadságvesztés büntetéseket kiszabó vagy szabadságelvonással járó intézkedéseket alkalmazó, végrehajthatóvá nyilvánítási eljárás szabályait érintő ítéleteknek az Európai Unióban való végrehajtása céljából történő alkalmazásáról szóló, 2008. november 27-i 2008/909/IB tanácsi kerethatározat2 végrehajthatóvá nyilvánítási eljárást leíró 8. cikkének (2)–(4) bekezdésében, valamint 19. cikkének (1) és (2) bekezdésében foglalt rendelkezései alapján, amely utóbbi szerint mind a kibocsátó állam, mind pedig a végrehajtó állam amnesztiát hirdethet vagy közkegyelmet gyakorolhat ((1) bekezdés); az ezen kerethatározat értelmében végrehajtásra kerülő, büntetéseket kiszabó ítélet felülvizsgálatára irányuló kérelmek tárgyában kizárólag a kibocsátó állam határozhat ((2) bekezdés), továbbá 17. cikke (1) bekezdésének első mondata alapján, amely szerint a büntetés végrehajtását a végrehajtó állam joga szabályozza, lehetséges-e olyan összbüntetési ítéletet hozni, amely magában foglalná az Európai Unió valamely államában hozott, végrehajtás céljából az Európai Unió másik állama által kiszabott büntetést, egy ezen államban hozott ítélettel, összbüntetési ítélet keretében?

____________

1 HL 2008. L 220., 32. o.

2 HL 2008. L 327., 27. o.