Language of document :

2019 m. kovo 11 d. Sąd Okręgowy w Gdańsku (Lenkija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą baudžiamojoje byloje prieš AV

(Byla C-221/19)

Proceso kalba: lenkų

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Sąd Okręgowy w Gdańsku

Šalis pagrindinėje byloje

AV

Prejudiciniai klausimai

1.    Ar 2008 m. liepos 24 d. Tarybos pamatinio sprendimo 2008/675/TVR dėl atsižvelgimo į apkaltinamuosius nuosprendžius Europos Sąjungos valstybėse narėse naujose baudžiamosiose bylose1 3 straipsnio 3 dalis, kurioje nurodoma, kad [a]tsižvelgimo į ankstesnius kitose valstybėse narėse priimtus apkaltinamuosius nuosprendžius, kaip numatyta 1 dalyje, pasekmės negali būti ankstesnių apkaltinamųjų nuosprendžių ir visų su jų vykdymu susijusių sprendimų užprotestavimas [pakeitimas], panaikinimas ar peržiūrėjimas naują bylą nagrinėjančioje valstybėje narėje, turėtų būti aiškinama taip, kad pakeitimu pagal šią nuostatą laikomas ne tik bausmės, paskirtos vienoje Europos Sąjungos valstybėje priimtu nuosprendžiu, įtraukimas į bendrą nuosprendį, bet ir tokios bausmės, kuri pagal bendrą nuosprendį buvo perimta vykdyti kitoje Europos Sąjungos valstybėje kartu su toje valstybėje priimtu nuosprendžiu, įtraukimas į bendrą nuosprendį?

2.    Ar atsižvelgiant į 2008 m. lapkričio 27 d. Tarybos pamatinio sprendimo 2008/909/TVR dėl nuosprendžių baudžiamosiose bylose tarpusavio pripažinimo principo taikymo skiriant laisvės atėmimo bausmes ar su laisvės atėmimu susijusias priemones, siekiant jas vykdyti Europos Sąjungoje, nuostatas dėl egzekvatūros procedūros taisyklių2 , apibrėžtų [jo] 8 straipsnio 2–4 dalyse, taip pat atsižvelgiant į 19 straipsnio 1 ir 2 dalis, kuriose nurodoma, kad amnestiją arba malonę gali suteikti išduodančioji valstybė ir vykdančioji valstybė (1 dalis) ir tik išduodančioji valstybė gali priimti sprendimus dėl prašymų peržiūrėti nuosprendį, kuriuo skiriama pagal šį pamatinį sprendimą vykdoma bausmė (2 dalis), ir 17 straipsnio 1 dalies [pirmą] sakinį, kuriame teigiama, kad bausmės vykdymą reglamentuoja vykdančiosios valstybės teisė, galima priimti bendrą nuosprendį, į kurį būtų įtrauktos bausmės, paskirtos Europos Sąjungos valstybėje priimtu nuosprendžiu, pagal bendro nuosprendžio procedūrą perimtu vykdyti kitoje Europos Sąjungos valstybėje kartu su tokioje valstybėje priimtu nuosprendžiu?

____________

1 OL L 220, 2008, p. 32.

2 OL L 327, 2008, p. 27.