Language of document :

Cerere de decizie preliminară introdusă de Sąd Okręgowy w Gdańsku (Polonia) la 11 martie 2019 – Strafverfahren/AV

(Cauza C-221/19)

Limba de procedură: polona

Instanța de trimitere

Sąd Okręgowy w Gdańsku

Procedură penală împotriva

AV

Întrebările preliminare

Articolul 3 alineatul (3) din Decizia-cadru 2008/675/JAI1 a Consiliului din 24 iulie 2008 privind luarea în considerare a condamnărilor în statele membre ale Uniunii Europene în cadrul unui nou proces penal, care prevede că luarea în considerare a condamnărilor anterioare pronunțate în alte state membre, astfel cum este prevăzut la alineatul (1), nu are efectul de a influența, de a revoca sau revizui condamnările anterioare sau orice hotărâri referitoare la executarea lor luate de către statul membru în care se desfășoară noul proces, trebuie interpretat în sensul că se consideră o influențare potrivit acestei dispoziții nu doar cuprinderea, într-o hotărâre de pronunțare a unei pedepse rezultante, a unei pedepse pronunțate de o instanță a unui stat membru al Uniunii Europene, ci și cuprinderea în această hotărâre a unei pedepse care a fost preluată spre executare într-un alt stat membru al Uniunii Europene, cu o hotărâre pronunțată în acest alt stat, în cadrul unei hotărâri de pronunțare a unei pedepse rezultante?

În raport cu dispozițiile Deciziei-cadru 2008/909/JAI2 a Consiliului din 27 noiembrie 2008 privind aplicarea principiului recunoașterii reciproce în cazul hotărârilor judecătorești în materie penală care impun pedepse sau măsuri privative de libertate în scopul executării lor în Uniunea Europeană referitoare la regulile procedurii exequatur – prevăzute la articolul 8 alineatele (2)–(4), precum și la articolul 19 alineatele (1) și (2), care prevede că amnistia sau grațierea pot fi acordate atât de către statul emitent, cât și de către statul de executare [alineatul (1)]; statul emitent decide în exclusivitate cu privire la cererile de revizuire a hotărârii judecătorești prin care se aplică pedeapsa care urmează a fi executată în temeiul prezentei decizii-cadru (alineatul (2), și la articolul 17 alineatul (1) [prima] teză, care prevede că executarea unei pedepse este reglementată de legea statului de executare, este posibilă pronunțarea unei hotărâri de aplicare a unei pedepse rezultante care să cuprindă pedepse pronunțate printr-o hotărâre a unei instanțe a unui stat membru al Uniunii Europene, care a fost preluată spre executare într-un alt stat membru al Uniunii Europene, cu o hotărâre pronunțată în acest alt stat, în cadrul unei hotărâri de pronunțare a unei pedepse rezultante?

____________

1 JO 2008, L 220, p. 32.

2 JO 2008, L 327, p. 27.