Language of document :

Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie (Poola) 3. mail 2019 – Delfly sp. z o.o. versus Travel Service Polska sp. z o.o.

(kohtuasi C-356/19)

Kohtumenetluse keel: poola

Eelotsusetaotluse esitanud kohus

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie (Pealinna Varssavi rajoonikohus Varssavis, Poola)

Põhikohtuasja pooled

Hageja: Delfly sp. z o.o.

Kostja: Travel Service Polska sp. z o.o.

Eelotsuse küsimused

Kas Euroopa Parlamendi ja nõukogu 11. veebruari 2004. aasta määruse (EÜ) nr 261/2004, millega kehtestatakse ühiseeskirjad reisijatele lennureisist mahajätmise korral ning lendude tühistamise või pikaajalise hilinemise eest antava hüvitise ja abi kohta ning tunnistatakse kehtetuks määrus (EMÜ) nr 295/911 , artikli 7 lõiget 1 tuleb mõista nii, et see säte ei reguleeri mitte ainult hüvitise maksmise kohustuse suurust, vaid ka selle kohustuse täitmise viisi?

Kui vastus esimesele küsimusele on jaatav, siis kas reisija või tema õigusjärglane võib nõuda 400 euroga võrduva summa maksmist muus vääringus, eelkõige tühistatud või hilinenud lennu reisija elukohariigis kehtivas vääringus?

Kui vastus teisele küsimusele on jaatav, siis milliste kriteeriumide järgi tuleks määrata vääring, milles reisijal või tema õigusjärglasel on õigus maksmist nõuda, ning millist valuutavahetuskurssi tuleks kohaldada?

Kas Euroopa Parlamendi ja nõukogu 11. veebruari 2004. aasta määruse (EÜ) nr 261/2004 artikli 7 lõike 1 või muude sätetega on vastuolus selliste riigisiseste kohustuse täitmist käsitlevate õigusnormide kohaldamine, mille tulemuseks on reisija või tema õigusjärglase esitatud hagi rahuldamata jätmine pelgalt sel põhjusel, et nõue on vääralt määratletud reisija elukohariigi vääringus, mitte eurodes, nagu on ette nähtud määruse artikli 7 lõikes 1?

____________

1 ELT 2004, L 46, lk 1; ELT eriväljaanne 07/08, lk 10.