Language of document :

A Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie (Lengyelország) által 2019. május 3-án benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – Delfly sp. z o.o. kontra Travel Service Polska sp. z o.o.

(C-356/19. sz. ügy)

Az eljárás nyelve: lengyel

A kérdést előterjesztő bíróság

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie

Az alapeljárás felei

Felperes: Delfly sp. z o.o.

Alperes: Travel Service Polska sp. z o.o.

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések

Úgy kell-e értelmezni a visszautasított beszállás és légi járatok törlése vagy hosszú késése [helyesen: jelentős késése] esetén az utasoknak nyújtandó kártalanítás és segítség közös szabályainak megállapításáról, és a 295/91/EGK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2004. február 11-i 261/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet1 7. cikkének (1) bekezdését, hogy e rendelkezés nemcsak a kártalanítás fizetésére vonatkozó kötelezettség mértékét, hanem e kötelezettség teljesítésének módját is szabályozza?

Az első kérdésre adott igenlő válasz esetén az utas vagy jogutódja jogszerűen követelheti-e a 400 euró összeg egyenértékének más pénznemben, különösen a törölt vagy késéssel érintett légi járat utasának lakóhelye szerinti nemzeti pénznemben kifejezett összegének kifizetését?

A második kérdésre adott igenlő válasz esetén milyen szempontok alapján kell azt a pénznemet meghatározni, amelyben az utas vagy jogutódja a fizetés teljesítését követelheti, és milyen átváltási árfolyamot kell alkalmazni?

Ellentétes-e a 2004. február 11-i 261/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet 7. cikkének (1) bekezdésével vagy egyéb rendelkezésével a nemzeti jog kötelezettségek teljesítésére vonatkozó olyan rendelkezéseinek alkalmazása, amelyek kizárólag amiatt eredményezik az utas vagy jogutódja által benyújtott kereset elutasítását, hogy a követelést nem a 7. cikk (1) bekezdésének megfelelően euróban, hanem, tévesen, az utas lakóhelye szerinti nemzeti pénznemben határozták meg?

____________

1 HL 2004. L 46., 1. o.; magyar nyelvű különkiadás 7. fejezet, 8. kötet, 10. o.; helyesbítés: HL 2019. L 119., 202. o.)