Language of document :

2019 m. gegužės 3 d. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie (Lenkija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Delfly sp. z o.o. / Travel Service Polska sp. z o.o.

(Byla C-356/19)

Proceso kalba: lenkų

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie

Šalys pagrindinėje byloje

Ieškovė: Delfly sp. z o.o.

Atsakovė: Travel Service Polska sp. z o.o.

Prejudiciniai klausimai

1.    Ar 2004 m. vasario 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 261/2004, nustatančio bendras kompensavimo ir pagalbos keleiviams taisykles atsisakymo vežti ir skrydžių atšaukimo arba atidėjimo ilgam laikui atveju, panaikinančio Reglamentą (EEB) Nr. 295/911 , 7 straipsnio 1 dalis turi būti aiškinama taip, kad šia nuostata reglamentuojama ne tik prievolės sumokėti kompensaciją apimtis, bet ir šios prievolės įvykdymo būdas?

2.    Jeigu į pirmąjį klausimą būtų atsakyta teigiamai, ar keleivis arba jo teisių perėmėjas gali veiksmingai reikalauti sumokėti 400 EUR prilygstančią sumą, išreikštą kita valiuta, konkrečiai – nacionaline valiuta, galiojančia atšaukto ar atidėto skrydžio keleivio gyvenamojoje vietoje?

3.    Jeigu į antrąjį klausimą būtų atsakyta teigiamai, kokiais kriterijais remiantis reikėtų nustatyti valiutą, kuria keleivis arba jo teisių perėmėjas gali reikalauti mokėjimo, ir koks valiutų kursas turėtų būti taikomas?

4.    Ar 2004 m. vasario 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 261/2004 7 straipsnio 1 dalis ar kitos jo nuostatos draudžia taikyti tokias nacionalinės teisės nuostatas dėl prievolių įvykdymo, dėl kurių keleivio arba jo teisių perėmėjo ieškinys atmetamas tik todėl, kad reikalavimas buvo klaidingai išreikštas keleivio gyvenamojoje vietoje galiojančia nacionaline valiuta, o ne eurais, kaip to reikalaujama pagal reglamento 7 straipsnio 1 dalį?

____________

1 OL L 46, 2004, p. 1; 2004 m. specialusis leidimas lietuvių k., 7 sk., 8 t., p. 10.