Language of document :

Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie (Poljska) 3. maja 2019 – – Delfly sp. z o.o./Travel Service Polska sp. z o.o

(Zadeva C-356/19)

Jezik postopka: poljščina

Predložitveno sodišče

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie

Stranki v postopku v glavni stvari

Tožeča stranka: Delfly sp. z o.o.

Tožena stranka: Travel Service Polska sp. z o.o

Vprašanja za predhodno odločanje

Ali je treba člen 7(1) Uredbe (ES) št. 261/20041 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 11. februarja 2004 o določitvi skupnih pravil glede odškodnine in pomoči potnikom v primerih zavrnitve vkrcanja, odpovedi ali velike zamude letov ter o razveljavitvi Uredbe (EGS) št. 295/91 (UL, posebna izdaja v slovenščini, poglavje 7, zvezek 8, str. 10) razlagati tako, da ta določba ne ureja samo obsega obveznosti plačila odškodnine, ampak tudi način izpolnitve te obveznosti?

Če je odgovor na prvo vprašanje pritrdilen, ali lahko potnik ali njegov pravni naslednik veljavno zahteva plačilo zneska, enakovrednega znesku 400 EUR, izraženega v drugi valuti, in sicer v nacionalni valuti, ki velja v kraju prebivališča potnika, katerega let je bil odpovedan ali je imel zamudo?

Če je odgovor na drugo vprašanje pritrdilen, na podlagi katerih meril je treba določiti valuto, v kateri lahko potnik ali njegov pravni naslednik zahteva plačilo, in kateri menjalni tečaj je treba uporabiti?

Ali člen 7(1) ali druge določbe Uredbe (ES) št. 261/2004 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 11. februarja 2004 nasprotujejo uporabi določb nacionalnega prava o izpolnitvi obveznosti, ki imajo za posledico, da se tožba potnika ali njegovega pravnega naslednika zavrne zgolj zato, ker je bil zahtevek napačno izražen v nacionalni valuti, ki velja v potnikovem kraju prebivališča, namesto v valuti euro, kot je to v členu 7(1) Uredbe?

____________

1 UL 2004, L 46, str. 1.