Language of document :

Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Conseil d’État (Prantsusmaa) 20. juunil 2019 – Vert Marine SAS versus Premier ministre, Ministre de l’Économie et des Finances

(kohtuasi C-472/19)

Kohtumenetluse keel: prantsuse

Eelotsusetaotluse esitanud kohus

Conseil d’État

Põhikohtuasja pooled

Kaebaja: Vert Marine SAS

Vastustajad: Premier ministre, Ministre de l’Économie et des Finances

Eelotsuse küsimused

1.    Kas Euroopa Parlamendi ja nõukogu 26. veebruari 2014. aasta direktiivi 2014/23/EL kontsessioonilepingute sõlmimise kohta1 tuleb tõlgendada nii, et sellega on vastuolus, kui liikmesriigi õigusakt ei anna riigihangete eetilisuse tagamiseks ettevõtjale, kes on lõpliku kohtuotsusega süüdi mõistetud eriti raskes süüteos ja kellele seetõttu kohaldatakse viie aasta pikkust kontsessioonilepingute sõlmimise menetluses osalemise keeldu, võimalust esitada tõendeid selle kohta, et tema võetud meetmed on piisavad tõendamaks hankijale enda usaldusväärsust, olgugi et esineb nimetatud kõrvaldamise alus?

2.    Kui Euroopa Parlamendi ja nõukogu 26. veebruari 2014. aasta direktiiv 2014/23/EL lubab liikmesriikidel anda ülesande hinnata ettevõtjate poolt usaldusväärsuse taastamiseks võetud meetmeid muule ametiasutusele kui asjaomane hankija, siis kas see lubab usaldada selle menetluse justiitsasutustele? Jaatava vastuse korral, kas selliseid mehhanisme nagu Prantsuse õiguses eksisteerivad karistusandmete kustutamine, kohtulik rehabiliteerimine ja erand karistusandmete märkimisest karistusregistri teises osas võib samastada usaldusväärsuse taastamise meetmetega direktiivi tähenduses?

____________

1 ELT 2014, L 94, lk 1.