Language of document :

A Conseil d’État (Franciaország) által 2019. június 20-án benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – Vert Marine SAS kontra Premier ministre, Ministre de l’Économie et des Finances

(C-472/19. sz. ügy)

Az eljárás nyelve: francia

A kérdést előterjesztő bíróság

Conseil d’État

Az alapeljárás felei

Felperes: Vert Marine SAS

Alperesek: Premier ministre, Ministre de l’Économie et des Finances

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések

Úgy kell-e értelmezni a koncessziós szerződésekről szóló, 2014. február 26-i 2014/23/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvet,1 hogy azzal ellentétes azon tagállami nemzeti szabályozás, amely a közbeszerzés etikai követelményeinek fenntartása céljából a különösen súlyos bűncselekmény miatt jogerősen elítélt és emiatt a koncesszió odaítélésére irányuló eljárásból öt éves időtartamra kizárt gazdasági szereplőnek nem ad lehetőséget arra, hogy az ajánlatkérő szerveknek bizonyítékkal szolgáljon a tekintetben, hogy a kizárási ok fennállása ellenére az általa hozott intézkedések a megbízhatóságát kellőképpen igazolják?

Amennyiben a 2014. február 26-i 2014/23/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv lehetővé teszi a tagállamok számára, hogy az érintett ajánlatkérő szerveken kívüli más szervekre bízzák a gazdasági szereplő megfelelési intézkedésének értékelését, úgy ez lehetővé teszi-e ezen megfelelési intézkedés értékelésének az igazságügyi hatóságokra ruházását? Igenlő válasz esetén, az olyan mechanizmusok, mint a francia jogban meglévő mentesítés (relèvement), a bírósági mentesítés (réhabilitation judiciaire), valamint a büntetett előéletnek a bűnügyi nyilvántartás 2. sz. mellékletében történő megemlítése alóli mentesítés az irányelv értelmében vett megfelelési intézkedéseknek tekinthetők-e?

____________

1 HL 2014. L 94., 1. o.