Language of document :

2019 m. birželio 20 d Conseil d'État (Prancūzija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Vert Marine SAS / Premier ministre, Ministre de l'Économie et des Finances

(Byla C-472/19)

Proceso kalba: prancūzų

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Conseil d'État

Šalys pagrindinėje byloje

Pareiškėja: Vert Marine SAS

Atsakovai: Premier ministre, Ministre de l'Économie et des Finances

Prejudiciniai klausimai

1.    Ar 2014 m. vasario 26 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2014/23/ES dėl koncesijos sutarčių suteikimo1 turi būti aiškinama taip, kad pagal ją, siekiant užtikrinti sąžiningumą viešųjų pirkimų srityje, draudžiami valstybės narės teisės aktai, kuriuose leidžiama ekonominės veiklos vykdytojui, galutiniu teismo sprendimu nuteistam už ypač sunkią nusikalstamą veiką ir dėl to negalinčiam dalyvauti koncesijos sutarčių sudarymo procedūroje penkerius metus, nesuteikti galimybės pateikti įrodymų, kad priemonės, kurių jis ėmėsi, yra pakankamos siekiant perkančiajai organizacijai įrodyti savo patikimumą, nors ir yra draudimo dalyvauti procedūroje pagrindas?

2.    Jeigu 2014 m. vasario 26 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvoje 2014/23/ES valstybėms narėms leidžiama kitoms nei atitinkama perkančioji organizacija institucijoms pavesti užduotį įvertinti veiklos vykdytojų atitikties priemonę, ar suteikiant šią teisę suteikiama ir galimybė pavesti teisminėms institucijoms taikyti šią priemonę? Jeigu į šį klausimą būtų atsakyta teigiamai, ar tokie mechanizmai, kaip Prancūzijos teisėje numatytos atšaukimo, teisminės reabilitacijos ir įrašo apie teistumą išbraukimo iš nuosprendžių registro biuletenio Nr. 2 priemonės, gali būti prilyginami atitikties priemonėms, kaip tai suprantama pagal direktyvą?

____________

1 OL L 94, 2014, p. 1.