Language of document :

Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Upper Tribunal (Tax and Chancery Chamber) (Yhdistynyt kuningaskunta) on esittänyt 17.6.2019 – Commissioners for Her Majesty’s Revenue and Customs v. Wellcome Trust Ltd

(asia C-459/19)

Oikeudenkäyntikieli: englanti

Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin

Upper Tribunal (Tax and Chancery Chamber)

Pääasian asianosaiset

Kantaja: Commissioners for Her Majesty’s Revenue and Customs

Vastaaja: Wellcome Trust Ltd

Ennakkoratkaisukysymykset

Onko direktiivin 2006/1121 44 artiklaa tulkittava siten, että jos verovelvollinen, joka harjoittaa sellaista muuta kuin taloudellista toimintaa, joka muodostuu osakkeiden ja muiden arvopapereiden ostosta ja myynnistä hyväntekeväisyystrustin omaisuudenhoidon yhteydessä, hankkii [unionin] ulkopuoliselta henkilöltä sijoitustenhoitopalveluja, joita käytetään yksinomaan kyseiseen toimintaan, sitä on pidettävä ”verovelvollisena, joka toimii tässä ominaisuudessaan”?

Jos ensimmäiseen kysymykseen vastataan kieltävästi eikä direktiivin 46–49 artiklaa sovelleta, sovelletaanko palvelusuorituksiin direktiivin 45 artiklaa, vai onko niin, ettei niihin sovelleta 44 eikä 45 artiklaa?

____________

1 Yhteisestä arvonlisäverojärjestelmästä 28.11.2006 annettu neuvoston direktiivi 2006/112/EY (EUVL 2006, L 347, s. 1).