Language of document :

Zahtjev za prethodnu odluku koji je 17. lipnja 2019. uputio Upper Tribunal (Tax and Chancery Chamber) (Ujedinjena Kraljevina) – Commissioners for Her Majesty's Revenue & Customs protiv Wellcome Trust Ltd

(predmet C-459/19)

Jezik postupka: engleski

Sud koji je uputio zahtjev

Upper Tribunal (Tax and Chancery Chamber)

Stranke glavnog postupka

Žalitelji: Commissioners for Her Majesty's Revenue & Customs

Druga stranka u žalbenom postupku: Wellcome Trust Ltd

Prethodna pitanja

Treba li članak 44. Direktive 2006/1121 tumačiti na način da znači da se, kada porezni obveznik, koji obavlja negospodarsku djelatnost koja se sastoji od kupnje i prodaje dionica i drugih vrijednosnih papira u sklopu upravljanja imovinom zaklade, prima usluge upravljanja ulaganjima od osobe izvan Zajednice isključivo za potrebe te djelatnosti, navedeni porezni obveznik treba smatrati „poreznim obveznikom koji nastupa kao takav”?

Ako je odgovor na prvo pitanje niječan, a članci 46. do 49. te direktive se ne primjenjuju, primjenjuje li se članak 45. te direktive na isporuku ili se na nju ne primjenjuje ni članak 44. ni članak 45.?

____________

1 Direktiva Vijeća 2006/112/EZ od 28. studenoga 2006. o zajedničkom sustavu poreza na dodanu vrijednost (SL 2006., L 347, str. 1.) (SL, posebno izdanje na hrvatskom jeziku, poglavlje 9., svezak 1., str. 120.)