Language of document :

2019 m. birželio 17 d. Upper Tribunal (Tax and Chancery Chamber) (Jungtinė Karalystė) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Commissioners for Her Majesty's Revenue & Customs / Wellcome Trust Ltd

(Byla C-459/19)

Proceso kalba: anglų

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Upper Tribunal (Tax and Chancery Chamber)

Šalys pagrindinėje byloje

Apeliantas: Commissioners for Her Majesty's Revenue & Customs

Kita apeliacinio proceso šalis: Wellcome Trust Ltd

Prejudiciniai klausimai

1.    Ar Direktyvos 2006/1121 44 straipsnis turi būti aiškinamas taip, kad, kai apmokestinamasis asmuo, vykdantis neekonominę veiklą, kuri apima akcijų ir kitų vertybinių popierių pirkimą ir pardavimą valdant labdaros fondo turtą, išimtinai tokiai veiklai vykdyti iš ne Bendrijoje esančio asmens įsigyja investicijų valdymo paslaugų, jis yra laikomas „apmokestinamuoju asmeniu, veikiančiu kaip toks“?

2.        Jei į pirmąjį klausimą būtų atsakyta neigiamai, o Direktyvos 46–49 straipsniai netaikomi, ar paslaugų teikimui taikomas Direktyvos 45 straipsnis, ar netaikomas nei 44 straipsnis, nei 45 straipsnis?

____________

1 2006 m. lapkričio 28 d. Tarybos direktyva 2006/112/EB dėl pridėtinės vertės mokesčio bendros sistemos (OL L 347, 2006, p. 1).