Language of document :

Cerere de decizie preliminară introdusă de Upper Tribunal (Tax and Chancery Chamber) (Regatul Unit) la 17 iunie 2019 – Commissioners for Her Majesty's Revenue & Customs/Wellcome Trust Ltd

(Cauza C-459/19)

Limba de procedură: engleza

Instanța de trimitere

Upper Tribunal (Tax and Chancery Chamber)

Părțile din procedura principală

Apelanți: Commissioners for Her Majesty's Revenue & Customs

Intimat: Wellcome Trust Ltd

Întrebările preliminare

Articolul 44 din Directiva 2006/1121 trebuie interpretat în sensul că, atunci când unei persoane impozabile care desfășoară o activitate fără caracter economic constând în cumpărarea și vânzarea de acțiuni și de alte titluri de valoare în cursul procesului de gestionare a activelor unui trust caritabil îi sunt prestate servicii de administrare a investițiilor de către o persoană din afara Comunității, exclusiv în scopul activității respective, această persoană impozitabilă trebuie considerată „o persoană impozabilă care acționează ca atare”?

În cazul unui răspuns negativ la prima întrebare și în cazul în care articolele 46 și 49 din directivă nu se aplică, articolul 45 din directivă se aplică prestării de servicii respective sau nici articolul 44, nici articolul 45 nu se aplică prestării menționate?

____________

1 Directiva 2006/112/CE a Consiliului din 28 noiembrie 2006 privind sistemul comun al taxei pe valoarea adăugată (JO 2006, L 347, p. 1, Ediție specială 09/vol. 3, p. 7).