Language of document :

Rješenje Suda (šesto vijeće) od 11. travnja 2019. (zahtjev za prethodnu odluku koji je uputio Juzgado de lo Mercantil n° 1 de Gerona - Španjolska) – OD protiv Ryanair DAC

(predmet C-646/18)1

(Zahtjev za prethodnu odluku – Članak 99. Poslovnika Suda – Pravosudna suradnja u građanskim stvarima – Uredba (EU) br. 1215/2012 – Utvrđivanje suda nadležnog za odlučivanje o zahtjevu za naknadu štete zbog kašnjenja leta – Članak 26. – Prešutna prorogacija – Nužnost upuštanja tuženika u postupak)

Jezik postupka: španjolski

Sud koji je uputio zahtjev

Juzgado de lo Mercantil n° 1 de Gerona

Stranke glavnog postupka

Tužitelj: OD

Tuženik: Ryanair DAC

Izreka

Članak 26. stavak 1. Uredbe (EU) br. 1215/2012 Europskog parlamenta i Vijeća od 12. prosinca 2012. o [sudskoj] nadležnosti, priznavanju i izvršenju sudskih odluka u građanskim i trgovačkim stvarima treba tumačiti na način da se ne primjenjuje u slučaju, poput onog o kojem je riječ u glavnom postupku, u kojem tuženik nije podnio očitovanja ili se nije upustio u postupak.

____________

1 SL C 25, 21. 1. 2019.