Language of document :

Beschikking van het Hof (Zesde kamer) van 11 april 2019 (verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de Juzgado de lo Mercantil n° 1 de Gerona - Spanje) – OD/Ryanair DAC

(Zaak C-646/18)1

[Prejudiciële verwijzing – Artikel 99 van het reglement voor de procesvoering van het Hof – Justitiële samenwerking in burgerlijke zaken – Verordening (EU) nr. 1215/2012 – Vaststelling van het gerecht dat bevoegd is om van een verzoek om compensatie voor een vertraagde vlucht kennis te nemen – Artikel 26 – Stilzwijgende aanwijzing door partijen – Noodzaak dat de verweerder verschijnt]

Procestaal: Spaans

Verwijzende rechter

Juzgado de lo Mercantil n° 1 de Gerona

Partijen in het hoofdgeding

Verzoekende partij: OD

Verwerende partij: Ryanair DAC

Dictum

Artikel 26, lid 1, van verordening (EU) nr. 1215/2012 van het Europees Parlement en de Raad van 12 december 2012 betreffende de rechterlijke bevoegdheid, de erkenning en de tenuitvoerlegging van beslissingen in burgerlijke en handelszaken moet aldus worden uitgelegd dat het niet van toepassing is op een geval zoals in het hoofdgeding, waarin de verweerder geen opmerkingen heeft ingediend of niet is verschenen.

____________

1 PB C 25 van 21.1.2019.