Language of document :

Ordonanța Curții (Camera a șasea) din 11 aprilie 2019 (cerere de decizie preliminară formulată de Juzgado de lo Mercantil n° 1 de Gerona - Spania) – OD/Ryanair DAC

(Cauza C-646/18)1

(Trimitere preliminară – Articolul 99 din Regulamentul de procedură al Curții – Cooperare judiciară în materie civilă – Regulamentul (UE) nr. 1215/2012 – Stabilirea instanței competente pentru a judeca o cerere de despăgubire pentru un zbor întârziat – Articolul 26 – Prorogare tacită – Necesitatea ca pârâtul să se prezinte)

Limba de procedură: spaniola

Instanța de trimitere

Juzgado de lo Mercantil n° 1 de Gerona

Părțile din procedura principală

Reclamant: OD

Pârâtă: Ryanair DAC

Dispozitivul

Articolul 26 alineatul (1) din Regulamentul (UE) nr. 1215/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din 12 decembrie 2012 privind competența judiciară, recunoașterea și executarea hotărârilor în materie civilă și comercială trebuie interpretat în sensul că nu se aplică într-o situație precum cea din acțiunea principală în care pârâtul nu a prezentat observații sau nu s-a prezentat.

____________

1     JO C 25, 21.1.2019.