Language of document :

Sklep Sodišča (šesti senat) z dne 11. aprila 2019 (predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Juzgado de lo Mercantil n° 1 de Gerona – Španija) – OD/Ryanair DAC

(Zadeva C-646/18)1

(Predhodno odločanje – Člen 99 Poslovnika Sodišča – Pravosodno sodelovanje v civilnih zadevah – Uredba (EU) št. 1215/2012 – Določitev pristojnega sodišča za obravnavo odškodninskega zahtevka zaradi zamude leta – Člen 26 – Tihi dogovor – Obveznost navzočnosti tožene stranke)

Jezik postopka: španščina

Predložitveno sodišče

Juzgado de lo Mercantil n° 1 de Gerona

Stranki

Tožeča stranka:OD

Tožena stranka: Ryanair DAC

Izrek

Člen 26(1) Uredbe (EU) št. 1215/2012 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 12. decembra 2012 o pristojnosti in priznavanju ter izvrševanju sodnih odločb v civilnih in gospodarskih zadevah je treba razlagati tako, da se ne uporablja v primeru, kakršen je ta v postopku v glavni stvari, ko tožena stranka ni predložila stališč ali se ni spustila v postopek.

____________

1 UL C 25, 21.1.2019.