Language of document :

Žalba koju su 30. travnja 2019. podnijeli Fabio De Masi i Yanis Varoufakis protiv presude Općeg suda (drugo vijeće) od 12. ožujka 2019. u predmetu T-798/17, Fabio De Masi, Yanis Varoufakis protiv Europske središnje banke

(predmet C-342/19 P)

Jezik postupka: njemački

Stranke

Žalitelji: Fabio De Masi, Yanis Varoufakis (zastupnik: profesor dr. A. Fischer-Lescano, sveučilišni profesor)

Druga stranka u postupku: Europska središnja banka

Zahtjevi

Žalitelji od Suda zahtijevaju da:

1.    u cijelosti ukine presudu Općeg suda u predmetu T-798/17 i prihvati prvostupanjski zahtjev,

2.    naloži drugoj stranci u postupku snošenje troškova postupka u skladu s člankom 184. u vezi s člankom 137. i sljedećima Poslovnika Suda.

Žalbeni razlozi i glavni argumenti

Žalitelji su u prvostupanjskom postupku u skladu s člankom 263. stavkom 4. UFEU-a od Suda zahtijevali da proglasi ništavom Odluku ESB-a od 16. listopada 2017. kojom im je odbijen pristup dokumentu od 23. travnja 2015. s naslovom „Odgovori na pitanja tumačenja članka 14.4 Protokola o Statutu ESSB-a i ESB-a”.

Žalitelji u potporu prvom žalbenom zahtjevu ističu četiri žalbena razloga:

Nepoštovanje načela transparentnosti kako je utvrđeno u primarnom pravu u članku 15. stavku 1. UFEU-a, članku 10. stavku 3. UEU-a i članku 298. stavku 1. UFEU-a kao i članku 42. Povelje Europske unije o temeljnim pravima. Pobijanom presudom zanemaruje se da kriterij za pravo na transparentnost ne proizlazi samo iz sekundarnog prava, nego da se to sekundarno pravo s obzirom na pravo na transparentnost mora tumačiti u skladu s primarnim pravom. Opći sud tako smanjuje opseg sudskog nadzora prava na transparentnost suprotno načelu vladavine prava.

Nepoštovanje važnosti obveze obrazlaganja te zahtjeva koje je s tim u vezi razvio Sud Europske unije (Sud EU). Presudom Općeg suda zanemaruje se da u pobijanoj Odluci ESB-a u potpunosti nedostaje prikaz konkretne štete za ESB.

Nepoštovanje odnosa članka 4. stavka 3. Odluke 2004/258/EZ1 (iznimka od transparentnosti: mišljenja za internu uporabu) s člankom 4. stavkom 2. te odluke (iznimka od transparentnosti: komunikacija o pravnim pitanjima). Opći sud zanemaruje da članak 4. stavak 2. navedene odluke ima narav lex specialis odredbe u odnosu na pravna mišljenja i činjenicu da se članak 4. stavak 3. te odluke ne primjenjuje na apstraktno pravno mišljenje.

Pobijana presuda sveukupno pogrešno ne priznaje prevladavajući javni interes za objavu dokumenta u smislu članka 4. stavka 3. navedene odluke.

Zahtjev za nadoknadu troškova podnosi se u skladu s člankom 184. u vezi s člankom 137. i sljedećima Poslovnika Suda.

____________

1     Odluka Europske središnje banke od 4. ožujka 2004. o javnom pristupu dokumentima Europske središnje banke (EZB/2004/3) (SL 2004., L 80, str. 42.) (SL, posebno izdanje na hrvatskom jeziku, poglavlje 1., svezak 14., str. 49.)