Language of document :

2019 m. balandžio 30 d. Fabio De Masi ir Yanis Varoufakis pateiktas apeliacinis skundas dėl 2019 m. kovo 12 d. Bendrojo Teismo (antroji kolegija) priimto sprendimo byloje T-798/17 Fabio De Masi, Yanis Varoufakis / Europos Centrinis Bankas (ECB)

(Byla C-342/19 P)

Proceso kalba: vokiečių

Šalys

Apeliantai: Fabio De Masi ir Yanis Varoufakis, atstovaujami Profesoriaus Dr. A. Fischer-Lescano, universiteto profesorius

Kita proceso šalis: Europos Centrinis Bankas

Apeliantų reikalavimai

Apeliantai Teisingumo Teismo prašo:

1.    Panaikinti visą Bendrojo Teismo sprendimą byloje T-798/17 ir patenkinti pirmojoje instancijoje pateiktą prašymą.

2.    Remiantis Teisingumo Teismo procedūros reglamento 184 straipsniu, siejamu su 137 ir paskesniais straipsniais, priteisti iš kitos apeliacinio proceso šalies bylinėjimosi išlaidas.

Apeliacinio skundo pagrindai ir pagrindiniai argumentai

Pirmojoje instancijoje apeliantai prašė, remiantis SESV 263 straipsnio 4 dalimi, panaikinti 2017 m. spalio 16 d. ECB sprendimą, kuriuo buvo atsisakyta leisti jiems susipažinti su 2015 m. balandžio 23 d. dokumentu „Atsakymai į klausimus dėl Protokolo dėl ECBS ir ECB statuto 14.4 straipsnio aiškinimo“.

Apeliantai pirmąjį apeliacinio skundo reikalavimą grindžia keturiais pagrindais:

Pirminėje teisėje – SESV 15 straipsnio 1 dalyje, ESS 10 straipsnio 3 dalyje ir SESV 298 straipsnio 1 dalyje, taip pat Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijos 42 straipsnyje – įtvirtinto skaidrumo principo nepaisymas. Ginčijamame sprendime neatsižvelgiama į tai, kad teisės į skaidrumą apimtis ne tik kyla iš antrinės teisės aktų, bet ir šie antrinės teisės aktai dėl teisės į skaidrumą turi būti aiškinami pagal pirminę teisę. Taigi Bendrasis Teismas sumažina teisės į skaidrumą teisminę kontrolę, pažeisdamas teisinės valstybės principą.

Pareigos motyvuoti svarbos ir šiuo klausimu Europos Sąjungos Teisingumo Teismo išplėtotų reikalavimų nepaisymas. Bendrojo Teismo sprendime neatsižvelgiama į tai, kad skundžiamame ECB sprendime visiškai nenurodoma, kaip informacijos atskleidimas konkrečiai pakenktų ECB.

Sprendimo 2004/258/EB1 4 straipsnio 3 dalies (skaidrumo principo išimtis: nuomonės vidaus naudojimui) ir šio sprendimo 4 straipsnio 2 dalies (skaidrumo principo išimtis: teisinės konsultacijos) sąsajos nepaisymas. Bendrasis Teismas neatsižvelgia į tai, kad vadovaujantis teisinėmis nuomonėmis Sprendimo 2004/258 4 straipsnio 2 dalis yra lex specialis pobūdžio ir kad Sprendimo 2004/258 4 straipsnio 3 dalis netaikoma abstrakčiai teisinei nuomonei.

Skundžiamu sprendimu visiškai nepagrįstai paneigiamas svarbesnis viešasis interesas leisti susipažinti su dokumentu pagal minėto sprendimo 4 straipsnio 3 dalį.

Reikalavimas atlyginti bylinėjimosi išlaidas pateikiamas remiantis Teisingumo Teismo procedūros reglamento 184 straipsniu, siejamu su 137 ir paskesniais straipsniais.

____________

1 2004 m. kovo 4 d. Europos Centrinio Banko sprendimas dėl galimybės visuomenei susipažinti su Europos Centrinio Banko dokumentais (ECB/2004/3) (OL L 80, 2004, p. 42).