Language of document :

Преюдициално запитване от Obvodní soud pro Prahu 5 (Чешка република), постъпило на 5 ноември 2018 г. — HJ/II

(Дело C-680/18)

Език на производството: чешки

Запитваща юрисдикция

Obvodní soud pro Prahu 5

Страни в главното производство

Ищец: HJ

Ответник: II

С определение от 11 април 2019 г. Съдът на Европейския съюз (осми състав) обявява преюдициалното запитване за недопустимо.

____________