Language of document :

Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Obvodní soud pro Prahu 5 (Česká republika) dne 5. listopadu 2018 – HJ v. II

(Věc C-680/18)

Jednací jazyk: čeština

Předkládající soud

Obvodní soud pro Prahu 5

Účastníci původního řízení

Žalobce: HJ

Žalovaná: II

Usnesením ze dne 11. dubna 2019 Soudní dvůr (osmá komora) rozhodl, že tato žádost o rozhodnutí o předběžné otázce je nepřípustná.

____________