Language of document :

Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Obvodní soud pro Prahu 5 (Den Tjekkiske Republik) den 5. november 2018 – HJ mod II

(Sag C-680/18)

Processprog: tjekkisk

Den forelæggende ret

Obvodní soud pro Prahu 5

Parter i hovedsagen

Sagsøger: HJ

Sagsøgt: II

Ved kendelse af 11. april 2019 afviste Domstolen (Ottende Afdeling) at realitetsbehandle anmodningen om præjudiciel afgørelse.

____________