Language of document :

Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2018. gada 5. novembrī iesniedza Obvodní soud pro Prahu 5 (Čehijas Republika) – HJ/II

(Lieta C-680/18)

Tiesvedības valoda – čehu

Iesniedzējtiesa

Obvodní soud pro Prahu 5

Pamatlietas puses

Prasītājs: HJ

Atbildētāja: II

Ar 2019. gada 11. aprīļa rīkojumu Tiesa (astotā palāta) noraidīja lūgumu sniegt prejudiciālu nolēmumu kā acīmredzami nepieņemamu.

____________