Language of document :

Verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de Obvodní soud pro Prahu 5 (Tsjechië) op 5 november 2018 – HJ/II

(Zaak C-680/18)

Procestaal: Tsjechisch

Verwijzende rechter

Obvodní soud pro Prahu 5

Partijen in het hoofdgeding

Verzoekende partij: HJ

Verwerende partij: II

Bij beschikking van 11 april 2019 verklaarde het Hof (Achtste kamer) het verzoek om een prejudiciële beslissing niet-ontvankelijk.

____________