Language of document :

Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Obvodní soud pro Prahu 5 (Republika Czeska) w dniu 5 listopada 2018 r. – HJ / II

(Sprawa C-680/18)

Język postępowania: czeski

Sąd odsyłający

Obvodní soud pro Prahu 5

Strony w postępowaniu głównym

Strona powodowa: HJ

Strona pozwana: II

Postanowieniem z dnia 11 kwietnia 2019 r. Trybunał (ósma izba) orzekł, że przedstawiony wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym jest niedopuszczalny.

____________