Language of document :

Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Obvodní soud pro Prahu 5 (Česká republika) 5. novembra 2018 – HJ/II

(vec C-680/18)

Jazyk konania: čeština

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Obvodní soud pro Prahu 5

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Žalobca: HJ

Žalovaná: II

Uznesením z 11. apríla 2019 Súdny dvor (ôsma komora) rozhodol, že tento návrh na začatie prejudiciálneho konania je neprípustný.

____________