Language of document :

Жалба, подадена на 21 декември 2018 г. от Next design+produktion GmbH срещу решението на Общия съд (седми състав), постановено на 18 октомври 2018 г. по дело T-533/17 — Next design+produktion GmbH/Служба на Европейския съюз за интелектуална собственост (EUIPO)

(Дело C-819/18 P)

Език на производството: немски

Страни

Жалбоподател: Next design+produktion GmbH (представители: M. Hirsch и M. Metzner, адвокати)

Друга страна в производството: Служба на Европейския съюз за интелектуална собственост (EUIPO)

С определение от 11 юли 2019 г. Съдът на Европейския съюз (осми състав) отхвърли жалбата и постанови жалбоподателят да понесе направените от него съдебни разноски.

____________