Language of document :

Appel iværksat den 21. december 2018 af Next design+produktion GmbH til prøvelse af dom afsagt af Retten (Syvende Afdeling) den 18. oktober 2018 i sag T-533/17 – Next design+produktion GmbH mod Den Europæiske Unions Kontor for Intellektuel Ejendomsret (EUIPO)

(Sag C-819/18 P)

Processprog: tysk

Parter

Appellant: Next design+produktion GmbH (ved Rechtsanwalt M. Hirsch og Rechtsanwältin M. Metzner)

Den anden part i appelsagen: Den Europæiske Unions Kontor for Intellektuel Ejendomsret (EUIPO) og Nanu-Nana Joachim Hoepp GmbH & Co. KG

Ved kendelse af 12. juli 2019 har Den Europæiske Unions Domstol (Ottende Afdeling) forkastet appellen og bestemt, at appellanten bærer sine egne omkostninger.

____________